fbpx

Gebruikersovereenkomst

Welkom en bedankt dat u het Qarin Community Platform (hierna afgekort tot Qarin) gebruikt. Wanneer u onze producten en services gebruikt, stemt u in met onze voorwaarden. Neem dus even de tijd om de onderstaande Gebruikersovereenkomst door te lezen.

Wie is de eigenaar van uw content? Dat bent u!

 

1. Introductie:

Wij leveren een sociaal netwerk en online community platform voor medewerkers van Qarin.

 

1.1. Doel

Onze missie is om medewerkers van Qarin met elkaar in contact te brengen zodat ze productiever en succesvoller kunnen werken. Onze services zijn ontworpen om onze community gebruikers kansen te bieden door u en andere professionals in staat te stellen elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen, te leren, mogelijkheden of werknemers te vinden, documenten, artikelen, blogs of ander Content te delen, samen te werken en beslissingen te nemen in een netwerk van vertrouwde relaties.

 

1.2. Overeenkomst

Wanneer u onze Services (zoals Community Platform, App Shop etc ) gebruikt, gaat u een juridische overeenkomst aan en stemt u ermee in aan al deze voorwaarden gebonden te zijn. U stemt ook in met ons Privacybeleid, waarin is vastgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en opslaan.

U stemt ermee in dat u een juridisch bindende overeenkomst aangaat (zelfs als u onze Services namens een bedrijf gebruikt) door op Nu lid worden, Lid worden van Qarin of Inschrijven te klikken; of evenzo door u te registreren voor, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze services, onze gerelateerde mobiele apps, ontwikkelaarsplatforms, gezamenlijk te noemen Services.

Alle door u geplaatste Content zoals, profiel info, blogs, artikelen, events, foto en video, idee, bestanden en andere zaken noemen we hierna Content.

Deze ‘Overeenkomst’ omvat de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid, alsmede de andere voorwaarden due aan u worden weergegeven wanneer u bepaalde functies voor het eerst gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u een community start). Deze voorwaarden kunnen door Qarin worden gewijzigd. Als u niet instemt met deze Overeenkomst, dient u niet op Nu lid worden (of soortgelijk) te klikken en dient u de Services niet te openen of anderszins te gebruiken.

Geregistreerde gebruikers van onze Services zijn ‘Leden’, en niet geregistreerde gebruikers zijn ‘Bezoekers’. Deze Overeenkomst geldt voor beiden.

 

2. Verplichtingen

2.1. Vereisten voor gebruik van de Services

Hieronder volgen enkele beloften die u aan ons doet in deze Overeenkomst: U bent gerechtigd deze Overeenkomst aan te gaan en bent niet jonger dan onze Minimumleeftijd.

Als u de Services wilt gebruiken, stemt u ermee in dat:

 1. U minimaal de ‘Minimumleeftijd’ hebt (zie onderstaande definitie).
 2. U slechts één Qarin-account hebt, dat op uw echte naam moet staan.
 3. Qarin uw gebruik van de Services niet heeft beperkt.

‘Minimumleeftijd’ betekent (a) 18 jaar voor China, (b) 16 jaar voor Nederland, (c) 14 jaar voor de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, Australië en Zuid-Korea, en (d) 13 jaar voor alle overige landen. Als u volgens de wetgeving ouder moet zijn voordat Qarin wettig de Services aan u mag leveren (waaronder de verzameling, de opslag en het gebruik van uw gegevens), is de Minimumleeftijd gelijk aan deze hogere leeftijd. De Services zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan dertien jaar.

 

2.2. Uw lidmaatschap

U houdt uw wachtwoord geheim.

U zult accounts niet delen met anderen en houdt u aan onze regels en de wet.

Tussen u en anderen behoort uw account aan u toe. U stemt in met het volgende: (1) u probeert een veilig wachtwoord te kiezen; (2) u houdt uw wachtwoord veilig en vertrouwelijk; (3) u draagt geen enkel deel van uw account over (zoals connecties, groepen); en (4) u houdt zich aan de wetgeving en de onderstaande gedragsregels. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt via uw account, tenzij u het sluit of misbruik meldt.

 

2.3. Betaling

Qarin is gratis voor individuele gebruikers.

 

2.4. Meldingen en serviceberichten

U stemt ermee in dat we ons Community platform, mobiele apps en e-mail gebruiken voor belangrijke kennisgevingen aan u. Deze Overeenkomst is ook van toepassing op mobiele applicaties. U stemt er tevens mee in dat bepaalde aanvullende gegevens met ons kunnen worden gedeeld.

Als u contactgegevens verstrekt die niet up-to-date zijn, ontvangt u deze kennisgevingen mogelijk niet.

U stemt ermee in dat we u op de volgende manieren kennisgevingen kunnen doen toekomen: (1) via een banner in de Service, (2) via een e-mail naar een door u opgegeven adres, of (3) via andere middelen, zoals een mobiel nummer, telefoonnummer of post. U stemt ermee in om uw contactgegevens up-to-date te houden.

 

2.5. Content delen

Wanneer u Content deelt, kunnen anderen deze zien, kopiëren en gebruiken.

Via onze Services kunt u op allerlei manieren berichten sturen en gegevens delen, zoals uw profiel en door u gedeelde Content. Gegevens en Content die u deelt of plaatst, kunnen worden bekeken door andere Leden. Op plaatsen waar we instellingen beschikbaar hebben gemaakt, respecteren we de keuzes die u maakt over wie Content of gegevens kan bekijken (bijvoorbeeld delen met een community of sub community in plaats van uw netwerk, het beperken van de zichtbaarheid van uw profiel, het anderen niet laten weten wanneer u uw profiel wijzigt, etc. Andere activiteiten, zoals het solliciteren naar een vacature of het verzenden van een gerichte mails, zijn standaard privé en alleen zichtbaar voor de geadresseerde(n).

We zijn niet verplicht om gegevens of Content op onze Service te publiceren en kunnen deze naar eigen inzicht verwijderen, met of zonder kennisgeving.

 

3. Rechten en beperkingen

3.1. Uw licentie voor Qarin

U bent de eigenaar van alle Content, feedback en persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, maar u verleent ons een niet-exclusieve licentie hiervoor.

We respecteren uw keuzes over wie uw gegevens en Content te zien krijgt.

U verklaart dat u ons alleen gegevens en Content verstrekt waartoe u gerechtigd bent en dat uw Qarin-profiel waarheidsgetrouw is.

In de relatie tussen u en Qarin bent u eigenaar van de Content en gegevens en Content die u indient bij of publiceert op de Services, en u verleent Qarin alleen de volgende niet-exclusieve licentie: een wereldwijd, overdraagbaar en in sublicentie verstrekbaar recht om door u via onze Services verstrekte gegevens en Content te gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren, publiceren en verwerken, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of vergoeding aan u of anderen. Deze rechten worden beperkt op de volgende manieren.

 • U kunt deze licentie voor specifieke Content beëindigen door deze Content van de Services te verwijderen of in het algemeen door uw account te sluiten, behalve (a) voor zover u de Content hebt gedeeld met anderen als onderdeel van de Service en deze personen de Content hebben gekopieerd of opgeslagen, en (b) voor de redelijke tijd dat het duur om de Content te verwijderen uit back-up- en andere systemen.
 • We nemen uw Content niet op in advertenties voor de producten en services van anderen (inclusief gesponsorde Content) zonder uw afzonderlijke toestemming. We hebben echter het recht, zonder vergoeding aan u of anderen, om advertenties bij uw Content en gegevens te vertonen. Uw opmerkingen en gesponsorde Content kunnen zichtbaar zijn zoals is opgemerkt in het Privacybeleid.
 • We vragen uw toestemming als we anderen het recht willen geven om uw bijdragen buiten de Service te gebruiken. Andere Leden en/of Bezoekers kunnen echter toegang hebben tot uw Content en gegevens en deze delen overeenkomstig uw instellingen en uw connectieniveau met hen.
 • Hoewel we uw Content kunnen bewerken en de opmaak ervan kunnen wijzigen (door deze bijvoorbeeld te vertalen, de grootte, de lay-out of het bestandstype te wijzigen of metagegevens te verwijderen), zullen we niet de betekenis van uw bewoordingen aanpassen.
 • Omdat u eigenaar van uw Content en gegevens bent en we slechts over niet-exclusieve rechten hierop beschikken, kunt u ervoor kiezen om de Content beschikbaar te stellen aan anderen, inclusief onder de voorwaarden van een Creative Commons-licentie.

U stemt ermee in dat we door u verstrekte gegevens kunnen openen, opslaan en gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van het Privacybeleid en uw privacyinstellingen.

Door suggesties of andere feedback in verband met onze Services in te dienen bij Qarin, stemt u ermee in dat Qarin deze feedback voor enig doeleinde kan gebruiken en delen (maar hiertoe niet verplicht is) zonder dat u hiervoor wordt gecompenseerd.

U stemt ermee in dat u alleen Content of gegevens verstrekt als deze niet in strijd zijn met de wetgeving of rechten van anderen (bijvoorbeeld zonder intellectuele-eigendomsrechten te schenden of een contract te overtreden). U stemt ook ermee in dat uw profielgegevens waarheidsgetrouw zijn. Qarin kan wettelijk ertoe worden verplicht om bepaalde gegevens of Content in bepaalde landen te verwijderen.

 

3.2. Beschikbaarheid van Service

We zouden elk van onze Services kunnen wijzigen of stopzetten. We kunnen niet toezeggen dat we door u geplaatste gegevens en Content opslaan of bewaren.

We kunnen elke Service wijzigen, opschorten of beëindigen, of toekomstige prijzen naar eigen inzicht wijzigen. Voor zover wettelijk is toegestaan, kunnen deze wijzigingen ingaan op het moment dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Qarin is geen opslagservice. U stemt ermee in dat we niet verplicht zijn om een kopie van door u of anderen ingediende Content of gegevens op te slaan, te bewaren of te verstrekken, tenzij voor zover vereist is volgens toepasselijke wetgeving en zoals is aangegeven in artikel 3.1 van ons Privacybeleid.

 

3.3. Overige Content, websites en apps

Wanneer u via onze Services geplaatste Content en gegevens van anderen ziet of gebruikt, doet u dit op eigen risico.

Derden kunnen hun eigen producten en services aanbieden via Qarin en we zijn niet verantwoordelijk voor deze activiteiten van derden.

Tijdens het gebruik van de Services kunt u Content of gegevens tegenkomen die mogelijk onnauwkeurig, onvolledig, vertraagd, misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk zijn. Qarin controleert in het algemeen door onze Leden verstrekte Content niet. U stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor de Content of gegevens van derden (inclusief andere Leden) of voor schade door het gebruik van of vertrouwen op deze Content of gegevens.

U dient zelf te besluiten of u apps of websites van derden via een link in onze Services wilt openen of gebruiken. Als u een app of website van derden toestemming geeft u met behulp van uw Qarin-account te verifiëren of hiermee verbinding te maken, heeft deze app of website toegang tot gegevens op Qarin met betrekking tot u en uw connecties. Apps en websites van derden hebben hun eigen juridische voorwaarden en privacybeleid, en u kunt anderen toestemming geven om uw gegevens te gebruiken op andere manieren dan wij zouden doen. Tenzij voor zover verplicht is volgens toepasselijke wetgeving, is Qarin niet verantwoordelijk voor deze andere websites en apps. U gebruikt deze op eigen risico. Zie artikelen 2.6 en 2.7 van het Privacybeleid.

 

3.4. Beperkingen

We hebben het recht om te beperken hoe u connecties maakt of met anderen communiceert op onze Services.

We stellen u op de hoogte van onze intellectuele eigendomsrechten.

Qarin behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Services te beperken, inclusief het aantal connecties en uw mogelijkheid om contact op te nemen met andere Leden. Qarin behoudt zich het recht voor om uw account te beperken, op te schorten of te beëindigen als Qarin van mening is dat u deze Overeenkomst of wetgeving overtreedt of de Services misbruikt (zoals schending van gedragsregels).

Qarin behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de Services voor. Zo zijn Qarin en ‘in’-logo en andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met Qarin worden gebruikt, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Qarin. Andere handelsmerken en logo’s in verband met de Services kunnen het handelsmerk van hun respectieve eigenaren zijn.

 

4. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

4.1. Geen garantie

Dit is onze disclaimer inzake wettelijke aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid of betrouwbaarheid van onze Services.

Qarin en Qarin-partners voor de levering van de Services, voor zover wettelijk is toegestaan, (a) doen afstand van alle stilzwijgende garanties en verklaringen (waaronder garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van gegevens, en het niet-inbreukmakende karakter); (b) garanderen niet dat de Services zonder onderbrekingen of fouten zullen werken, en (c) leveren de Service (inclusief Content en gegevens) in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid.

In sommige rechtsgebieden zijn bepaalde disclaimers niet toegestaan, dus bepaalde of al deze disclaimers gelden mogelijk niet voor u.

 

4.2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dit zijn de beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid die mogelijk jegens u kunnen gelden.

Voor zover wettelijk is toegestaan (en tenzij Qarin een aparte schriftelijke overeenkomst is aangegaan waardoor deze overeenkomst wordt vervangen), zijn Qarin en Qarin partners voor de levering van de Services niet aansprakelijk jegens u of anderen voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of voor schadevergoeding, verlies van gegevens, kansen, reputatie, winst of inkomsten, in verband met de services (zoals beledigende of lasterlijke uitspraken, storingstijd of verlies, gebruik van of wijzigingen in uw gegevens of Content).

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Qarin en Qarin-partners voor levering van de Service hoger zijn, voor het totaal van alle vorderingen, dan (a) vijfmaal het meest recentelijk betaalde maand- of jaarbedrag voor een betaalde Service (indien van toepassing) of, als dit bedrag lager is, (b) euro 1.000.

deze beperking van aansprakelijkheid is onderdeel van de afspraak tussen u en Qarin en is van toepassing op alle aansprakelijkheidsvorderingen (zoals garantie, onrechtmatige daad, contract, wetgeving), zelfs als Qarin is gewezen op de mogelijkheid van deze schade, en zelfs als deze mogelijke oplossingen niet aan de doelstelling beantwoorden.

In sommige rechtsgebieden mag aansprakelijkheid niet worden beperkt of uitgesloten, waardoor deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

 

5. Beëindiging

We kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen.

Qarin en u kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door elkaar hiervan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging verliest u het recht om de Services te openen of gebruiken. Het volgende blijft van kracht na beëindiging.

 • Onze rechten om uw feedback te gebruiken en openbaar te maken;
 • Rechten van Leden en/of Bezoekers om door u via de Service gedeelde Content en gegevens opnieuw te delen voor zover deze voorafgaand aan beëindiging zijn gekopieerd of opnieuw zijn gedeeld;
 • Artikelen 4, 6 en 7 van deze Overeenkomst;
 • Bedragen die een van beide partijen is verschuldigd voorafgaand aan de beëindiging, blijven verschuldigd na beëindiging.

6. Geschillenbeslechting

In het onwaarschijnlijke geval dat we in een juridisch geschil tegenover elkaar komen te staan, wordt dit voorgelegd aan rechtbanken in Nederland, waarbij de Nederlandse wetgeving geldt.

U stemt ermee in dat alleen de wetgeving van Nederland, behalve de regels inzake strijdige wetgeving, bepalend is bij elk geschil in verband met deze Overeenkomst en/of de Services. Beide partijen stemmen ermee in dat al deze vorderingen alleen kunnen worden voorgelegd aan Nederlandse rechtbanken en beide stemmen in met persoonlijke jurisdictie in deze rechtbanken.

 

7. Algemene voorwaarden

Hieronder volgen enkele belangrijke details over de manier waarop u de Overeenkomst dient te lezen.

Als een bevoegde rechtbank bepaalt dat een deel van deze Overeenkomst niet kan worden afgedwongen, stemmen u en wij ermee in dat de rechtbank de voorwaarden dusdanig dient aan te passen zodat dit gedeelte kan worden afgedwongen, waarbij het beoogde doel wordt gerealiseerd. Als de rechtbank dit niet kan doen, stemmen u en wij ermee in om de rechtbank te verzoeken tot verwijdering van het niet-afdwingbare gedeelte en de rest van deze Overeenkomst nog altijd af te dwingen.

Voor zover wettelijk is toegestaan, is de Nedelrandse versie van deze Overeenkomst bindend en zijn vertalingen alleen gemakshalve bedoeld.

Deze Overeenkomst (inclusief aanvullende voorwaarden die door ons kunnen worden verstrekt wanneer u een functie van de Services gebruikt) is de enige overeenkomst met ons met betrekking tot de Services en vervangt alle eerdere overeenkomsten voor de Services.

Als we niet optreden bij een schending van deze Overeenkomst, betekent dat niet dat Qarin afstand doet van zijn rechten om deze Overeenkomst af te dwingen. U mag deze Overeenkomst (of uw lidmaatschap of gebruik van de Services) alleen met onze toestemming toewijzen of overdragen aan anderen.

U stemt echter ermee in dat Qarin deze Overeenkomst zonder uw toestemming kan toewijzen aan gelieerde ondernemingen of een partij die ons overneemt. Er zijn geen derde begunstigden voor deze Overeenkomst.

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen en stellen u op de hoogte als we ermee instemmen dat wijzigingen niet met terugwerkende kracht kunnen worden doorgevoerd. Als u niet instemt met deze wijzigingen, dient u de Services niet langer te gebruiken.

U stemt ermee in dat u juridische kennisgevingen alleen naar ons kunt sturen via de adressen in artikel 10.

 

8. Gebruiksregels van Qarin

8.1. Doe het volgende wel. U stemt ermee in dat u het volgende zult doen:
 • Alle toepasbare wetten naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, privacywetten, intellectuele eigendomswetten, anti-spamwetten, exportcontrolewetten, fiscale wetten en regelgevende vereisten;
 • Nauwkeurige informatie aan ons verstrekken en deze up-to-date houden;
 • Uw echte naam gebruiken op uw profiel;
 • De Services op een professionele manier gebruiken.

 

8.2. Doe het volgende niet. U stemt ermee in dat u het volgende niet zult doen:
 • Oneerlijk of onprofessioneel handelen, inclusief het plaatsen van ongepaste, onnauwkeurige of bezwaarlijke Content;
 • Content toevoegen die niet is bedoeld of ongeschikt is voor een bepaald veld (bijvoorbeeld het indienen van een telefoonnummer in het titel- of een ander veld, of het opnemen van telefoonnummers, e-mailadressen, privéadressen of persoonlijk herleidbare gegevens waarvoor op Qarin geen veld beschikbaar is);
 • Een afbeelding die niet op u lijkt of geen foto van uw hoofd gebruiken voor uw profiel;
 • Een valse identiteit op Qarin creëren;
 • Uw huidige of eerdere functies en kwalificaties verkeerd voorstellen;
 • Uw eerdere of huidige relatie met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 • Uw identiteit verkeerd voorstellen, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van een pseudoniem;
 • Een profiel maken voor iemand anders dan uzelf (een natuurlijke persoon);
 • Onbekenden uitnodigen om zich aan te sluiten bij uw netwerk;
 • Het account van een ander gebruiken of proberen te gebruiken;
 • Een andere persoon treiteren, misbruiken of schade berokkenen;
 • Spam of andere ongewenste berichten verzenden naar anderen;
 • Op enigerlei wijze via scraping profielen en gegevens van anderen doorzoeken of kopiëren (inclusief crawlers, plug-ins en add-ons voor de browser, en andere technologie of handmatig werk);
 • Handelen op een onwettige, lasterlijke, beledigende, obscene, discriminerende of andere verwerpelijke wijze;
 • Gegevens openbaar maken waartoe u niet gerechtigd bent (zoals vertrouwelijke gegevens van anderen (inclusief uw werkgever));
 • Intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, copyrights of andere eigendomsrechten;
 • De intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Qarin schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, het woord ‘Qarin’ of onze logo’s en bedrijfsnamen, e-mailadres of URL, behalve zoals is voorgeschreven in de Merkrichtlijnen;
 • Qarin-uitnodigingen gebruiken om berichten te verzenden naar mensen die u niet kennen of die u waarschijnlijk niet herkennen als een bekend contact;
 • Ongewenste of ongeoorloofde reclame, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van verzoeken plaatsen die niet door Qarin zijn toegestaan;
 • Iets plaatsen dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code bevat;
 • Identifiers manipuleren om de herkomst van een via de Services verzonden bericht of plaatsing te verhullen;
 • Profielen aanmaken of Content leveren die escortservices of prostitutie promoten.
 • Een piramidespel, fraude of andere soortgelijke praktijk opzetten of exploiteren;
 • De via de Services beschikbare gegevens, Content of data van anderen kopiëren of gebruiken (behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan);
 • De gegevens, Content of data op Qarin in verband met een concurrerende service kopiëren of gebruiken (zoals is vastgesteld door Qarin);
 • Afgeleide werken van Qarin, de Services of een gerelateerde technologie kopiëren, wijzigen of maken (behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan door Qarin);
 • Reverse engineering toepassen op de broncode van de Services of gerelateerde technologie (of een gedeelte hiervan) of deze decompileren, disassembleren, decoderen of anderszins proberen te achterhalen;
 • Impliceren of verklaren dat u bent gelieerd aan of wordt gesteund door Qarin zonder onze nadrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld door uzelf voor te doen als een goedgekeurde Qarin-trainer);
 • Toegang tot de Services of gerelateerde gegevens of data verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen of (opnieuw) verkopen;
 • Een Qarin-groep of een andere functie van de Services zonder toestemming van Qarin verkopen, sponsoren of anderszins te gelde maken;
 • Zonder toestemming van Qarin een deeplink naar onze Services maken voor een ander doel dan het promoten van uw profiel of een groep op Qarin (zoals is uiteengezet in de Merkrichtlijnen);
 • Kennisgevingen over copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten in of op onze Service verwijderen;
 • Advertenties in de Services verwijderen, bedekken of verbergen;
 • Via Qarin verkregen gegevens zonder toestemming van Qarin verzamelen, gebruiken, kopiëren of overbrengen;
 • Gegevens van anderen zonder hun nadrukkelijke toestemming delen of openbaar maken;
 • Gebruikmaken van handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scriptrobots en andere middelen of processen voor toegang tot en toepassing van scraping, crawling of spiders op de Services of gerelateerde data of gegevens;
 • Bots of andere geautomatiseerde methoden gebruiken om de Services te openen, contacten toe te voegen of te downloaden of berichten te verzenden of door te sturen;De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Services bewaken met het oog op concurrentie;
 • Framing of mirroring toepassen of op andere wijze het uiterlijk of de werking van de Services nabootsen;
 • De Services openen op een andere manier dan via de interfaces die nadrukkelijk worden verstrekt door Qarin, zoals mobiele toepassingen, Qarin.com en slideshare.net;
 • Een beveiligingsfunctie van de Services overschrijven;
 • De werking van de Services manipuleren of de Services onredelijk belasten (bijvoorbeeld door spam, DoS-aanval (Denial of Service), virussen, game-algoritmen); en/of
 • De Communityrichtlijnen schenden.

9. Klachten over Content

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We vereisen dat door Leden geplaatste gegevens volgens deze Overeenkomst nauwkeurig en niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden zijn. We bieden een beleid en procedure voor klachten over Content die door onze Leden is geplaatst.

Wij geven om jouw privacy

Wij en derde partijen gebruiken cookies op onze website voor statistische, voorkeurs- en marketingdoeleinden. Google Analytics-cookies zijn geanonimiseerd. U kunt uw voorkeur wijzigen door op `Zelf instellen` te klikken. Door op `Accepteren` te klikken accepteert u het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Powered by WP Brothers

Kies je privacyvoorkeuren

Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe de website wordt gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Met deze informatie kunnen wij onze site blijven verbeteren voor optimaal gebruik.

Marketing

Marketingcookies gebruiken we om relevante content en advertenties te tonen op andere websites die je bezoekt, die zijn toegespitst op jouw interesses.