Onze diensten

We splitsen onze dienstverlening in:
  • MaaS voor mobiliteitsbeperkten en ouderen
  • Toegankelijkheidsdiensten voor OV
  • Flexibel openbaar vervoer voor iedereen

Reisassistentie

Assistentie voor reizigers met beperkte mobiliteit. Reis je met een lichamelijke beperking en heb je hulp nodig bij het in-, overstappen en uitstappen? Of heb je een visuele beperking en heb je iemand nodig die je door het station leidt?

Lees meer..NS Reisassistentie

Goan

Met deze pilot willen we alle inwoners en bezoekers van de regio Twente in staat stellen en ondersteunen om op duurzame wijze van bestemming tot bestemming hun reis te plannen, te boeken, te betalen en te reizen tegen een aanvaardbaar alternatief.

Lees meer..Website
Video afspelen

Special Heroes Nederland

Stichting Bijzondere Helden Nederland zet zich in voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl en het creëren van een zo breed mogelijk aanbod op het gebied van sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid.

Lees meer..Website

HaltetaxiRRReis

HaltetaxiRRReis is een deeltaxi op aanvraag die flexibel van halte tot halte rijdt. 

Reizigers kunnen de haltetaxi gebruiken op plaatsen en tijden zonder goede aansluiting op het reguliere openbaar vervoer.

Lees meer..Website

ASSISTENTIE VOOR REIZIGERS MET EEN MOBILITEITSBEPERKING

Om mensen te helpen met een mobiliteitsbeperking, heeft Qarin een platform ontwikkeld, waarop alle boekingen, reizen, uitvoering en realisatie op elk gewenst moment kan worden gevolgd. De boekingen worden automatisch gedistribueerd en gecommuniceerd naar alle betrokkenen in de keten.

Door de partijen met wie Qarin samenwerkt, zorgen we voor management-informatie en dashboards. Zo kunnen eigen processen, medewerkers en kwaliteit van dienstverlening op elk gewenst moment, van elk onderdeel van de reis van de klant, gestuurd worden.

ASSISTENTIE VOOR REIZIGERS MET EEN MOBILITEITSBEPERKING

Om mensen te helpen met een mobiliteitsbeperking, heeft Qarin een platform ontwikkeld, waarop alle boekingen, reizen, uitvoering en realisatie op elk gewenst moment kan worden gevolgd. De boekingen worden automatisch gedistribueerd en gecommuniceerd naar alle betrokkenen in de keten.

Door de partijen met wie Qarin samenwerkt, zorgen we voor management-informatie en dashboards. Zo kunnen eigen processen, medewerkers en kwaliteit van dienstverlening op elk gewenst moment, van elk onderdeel van de reis van de klant, gestuurd worden.

231

STATIONS

250

STATIONS EIND 2022

24

UUR PER DAG ASSISTENTIE

Goan

De MaaS pilot Twente streeft naar een volledige en integrale mobiliteitsoplossing met daarin duidelijk betrokken het doelgroepenvervoer.
Dat wil zeggen dat we met deze pilot alle inwoners en bezoekers van de regio Twente in staat willen stellen en willen ondersteunen om op duurzame wijze van bestemming tot bestemming, hun reis te plannen, te boeken, te betalen en te reizen tegen een aanvaardbaar alternatief.
Het doel is om doelgroep-reizigers meer gebruik te laten maken van het reguliere openbaar vervoer maar ook het creëren van een open platform waar verschillende mobiliteitsdiensten worden aangeboden. 

Qarin heeft deze bijzondere opdracht voor het bouwen van deze oplossing in aanbesteding gewonnen. De MaaS pilot Twente is 1 van de landelijke pilots om MaaS proposities te realiseren. De MaaS pilot Twente is de enige pilot waar het doelgroepenvervoer expliciet in wordt meegenomen.

Goan

De MaaS pilot Twente streeft naar een volledige en integrale mobiliteitsoplossing met daarin duidelijk betrokken het doelgroepenvervoer.
Dat wil zeggen dat we met deze pilot alle inwoners en bezoekers van de regio Twente in staat willen stellen en willen ondersteunen om op duurzame wijze van bestemming tot bestemming, hun reis te plannen, te boeken, te betalen en te reizen tegen een aanvaardbaar alternatief.
Het doel is om doelgroep-reizigers meer gebruik te laten maken van het reguliere openbaar vervoer maar ook het creëren van een open platform waar verschillende mobiliteitsdiensten worden aangeboden. 

Qarin heeft deze bijzondere opdracht voor het bouwen van deze oplossing in aanbesteding gewonnen. De MaaS pilot Twente is 1 van de landelijke pilots om MaaS proposities te realiseren. De MaaS pilot Twente is de enige pilot waar het doelgroepenvervoer expliciet in wordt meegenomen.

GEHANDICAPTE TEAMSPORTERS

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid.

Vanaf 1 juli 2022 is Qarin partner van Special Heroes Nederland en gaat Qarin vorm geven aan het vervoer van gehandicapte teamsporters in Nederland.

Qarin is vereerd met dit contract en hoopt samen met Special Heroes Nederland de komende jaren inhoud te geven aan de mogelijkheden van het kunnen sporten van mensen met een handicap.

GEHANDICAPTE TEAMSPORTERS

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid.

Vanaf 1 juli jl. is Qarin partner van Special Heroes Nederland en gaat Qarin vorm geven aan het vervoer van gehandicapte teamsporters in Nederland.

Qarin is vereerd met dit contract en hoopt samen met Special Heroes Nederland de komende jaren inhoud te geven aan de mogelijkheden van het kunnen sporten van mensen met een handicap.

HaltetaxiRRReis

HaltetaxiRRReis is een aanvulling op het openbaar vervoer en is een oplossing voor het verminderende aanbod van reguliere openbaar vervoer verbindingen

In opdracht van de provincie Gelderland voert Qarin per 3 april 2022 haltetaxiRRReis uit. HaltetaxiRRReis is een deeltaxi op bestelling die flexibel van halte naar halte rijdt. Reizigers kunnen van de haltetaxi gebruik maken op plekken en tijden zonder goede verbinding met het reguliere openbaar vervoer.

Voor de uitvoering van haltetaxiRRReis heeft Qarin op haar platform een OV-toets geïntegreerd waarmee bij een ritaanvraag direct inzichtelijk is of er een goed reisalternatief is met het openbaar en of een rit geboekt mag worden. Het Qarin-platform is aangesloten op de MaaS-app’s en boekingsplatformen van onder andere 9292 en RRReis, zodat informatie en boekingsmogelijkheden breed toegankelijk zijn. Door de realtime koppeling tot in de voertuigen van de uitvoerende taxibedrijven kunnen wij ritten volgen om een goede uitvoering te kunnen waarborgen en bij te kunnen sturen waar nodig. Daarnaast levert het platform de management-informatie voor de opdrachtgever en de partijen met wie wij samenwerken.

Uniek bij haltetaxiRRReis is dat aansluitingen op het reguliere openbaar vervoer ook real-time gemonitord worden, zodat reizigers zorgeloos een ketenreis kunnen maken waar de haltetaxi onderdeel van uitmaakt.      

Qarin streeft ernaar dat door haltetaxiRRReis meer reizigers de weg naar het openbaar vervoer weten te vinden en zorgeloos door het systeem kunnen reizen, inclusief reizigers met een mobiliteitsbeperking.

HaltetaxiRRReis

HaltetaxiRRReis is een aanvulling op het openbaar vervoer en is een oplossing voor het verminderende aanbod van reguliere openbaar vervoer verbindingen

In opdracht van de provincie Gelderland voert Qarin per 3 april 2022 haltetaxiRRReis uit. HaltetaxiRRReis is een deeltaxi op bestelling die flexibel van halte naar halte rijdt. Reizigers kunnen van de haltetaxi gebruik maken op plekken en tijden zonder goede verbinding met het reguliere openbaar vervoer.

Voor de uitvoering van haltetaxiRRReis heeft Qarin op haar platform een OV-toets geïntegreerd waarmee bij een ritaanvraag direct inzichtelijk is of er een goed reisalternatief is met het openbaar en of een rit geboekt mag worden. Het Qarin-platform is aangesloten op de MaaS-app’s en boekingsplatformen van onder andere 9292 en RRReis, zodat informatie en boekingsmogelijkheden breed toegankelijk zijn. Door de realtime koppeling tot in de voertuigen van de uitvoerende taxibedrijven kunnen wij ritten volgen om een goede uitvoering te kunnen waarborgen en bij te kunnen sturen waar nodig. Daarnaast levert het platform de management-informatie voor de opdrachtgever en de partijen met wie wij samenwerken.

Uniek bij haltetaxiRRReis is dat aansluitingen op het reguliere openbaar vervoer ook real-time gemonitord worden, zodat reizigers zorgeloos een ketenreis kunnen maken waar de haltetaxi onderdeel van uitmaakt.      

Qarin streeft ernaar dat door haltetaxiRRReis meer reizigers de weg naar het openbaar vervoer weten te vinden en zorgeloos door het systeem kunnen reizen, inclusief reizigers met een mobiliteitsbeperking.